skip to Main Content

Efterkalkyler och statistik

En viktig del för ett tjänstebolag är att följa upp lönsamheten för att snabbt korrigera och förbättra. Tengella har ett mycket starkt stöd för detta, främst baserat på kombinationen schemaläggning/tidrapportering, fakturering samt löneberedning inkluderar faktiska lönearter. Detta innebär att man kan får kontroll och översikt på lönsamheten per kund, projekt, arbetsorder e t c – helt automatiskt.

Efterkalkyler tar även hänsyn till material och det finns funktioner för att t ex schemalägga en arbetsledares icke debiterbara tid som läggs mot kund i syfte att belasta efterkalkylerna med denna typ av kostnad, för att analysera huruvida en kund kräver extra mycket mot vad man tjänar.

Utöver efterkalkyler finns det i Tengella många rapporter och analyser, allt från faktureringsstatistik, beläggningsrapporter, rapporter per personal, timbank, offertläge, Kvalitetskontrollsanalyser m m. Det finns även s k Dashboards där användaren kan få en ögonblicksbild hur företaget/organisationen mår i olika avseenden.

Back To Top